På SvenskaIn EnglishAuf DeutschI Dansk

Contact us

Boat Consult AB

Winter storage:
Göran Kollind
+46 (0)708-25 25 25
goran.kollind@boatconsult.se

Insurance damage repair:
Magnus Troiza
+46 (0)705-16 34 00
magnus.troiza@boatconsult.se

Shipbuilding service:
Patrick Linnér
+46 (0)705-16 37 32
patrick.linner@boatconsult.se

Manager Trelleborg:
Peter Axell
+46(0)705-16 34 01
peter.axell@boatconsult.se

Administration:
Kristina Svensson
+46(0)761-25 10 78
kristina.svensson@boatconsult.se

Visiting address
Vågbrytarvägen
216 12 Limhamn

Postal address
Box 50216
202 12 Malmö

Phone: +46 (0)40 16 34 00
Email: info@boatconsult.se

Customer log in

Vi går igenom dina behov, därefter får du offert och tidsplanering.
Alla arbeten fotodokumenteras för din och vår säkerhet.
Titta gärna runt på våra andra sidor såsom träarbeten, målning och motor för att se tjänsterna vi erbjuder.

Remake

Boat Consult, LIMAB engine service and Krandepån.

Together we perform the work you need

We review your needs, and then you get a quote and scheduling.
Every piece of work is photo-documented for your and our safety.
Please have a look around the boats already delivered.