På SvenskaIn EnglishAuf DeutschI Dansk

Contact us

Boat Consult AB

Winter storage:
Göran Kollind
+46 (0)708-25 25 25
goran.kollind@boatconsult.se

Insurance damage repair:
Magnus Troiza
+46 (0)705-16 34 00
magnus.troiza@boatconsult.se

Shipbuilding service:
Patrick Linnér
+46 (0)705-16 37 32
patrick.linner@boatconsult.se

Manager Trelleborg:
Peter Axell
+46(0)705-16 34 01
peter.axell@boatconsult.se

Administration:
Kristina Svensson
+46(0)761-25 10 78
kristina.svensson@boatconsult.se

Visiting address
Vågbrytarvägen
216 12 Limhamn

Postal address
Box 50216
202 12 Malmö

Phone: +46 (0)40 16 34 00
Email: info@boatconsult.se

Customer log in

Medlemsregistrering

Medlemsregistreringen är uppdelad i fyra olika steg inloggningsuppgifter, kontaktinformation, fakta om din båt samt bekräftning av uppgifterna. Fält med * är obligatoriska. Om du vill lämna en intresseanmälan för GDS-hall eller för vinterförvaring ber vi dig registrera dig.

  • 1.Inloggningsuppg.
  • 2.Kontaktinformation
  • 3.Fakta om din båt
  • 4.Bekräftelse
Användarnamn * Här anger du det användarnamn du vill använda när du loggar. T.ex din epostadress.
Lösenord * Här anger det lösenord, som du kommer att använda när du loggar in. För att säkerställa att du skriver rätt så måste du skriva in det två gånger.
Bekräfta lösenordet *
 För att kunna hantera din ansökan kommer vi nu att spara dina personuppgifter i vår databas. Innan vi gör detta vill vi att du läser nedanstående text och godkänner denna för att kunna gå vidare i registreringen.

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med vad som stadgas i personuppgiftslagen (SFS 1998:204), kallad PuL i dagligt tal. Denna lag innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks när personuppgifter behandlas.

Jag intygar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Samtidigt samtycker jag till att dessa uppgifter kan lagras och bearbetas i databaserade register hos BoatConsult Cardell AB. Om medsökande registrerats i profilen påtar jag mig ansvar för att medsökanden informeras om att medsökandens personuppgifter behandlas på samma sätt. Personuppgifter som jag lämnat till BoatConsult Cardell AB kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att administrera din registering. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från andra offentliga register, t ex adressuppdatering.

Här kan du läsa om nur vi hanterar dina personuppgifter.

Jag godkänner villkoren