På SvenskaIn EnglishAuf DeutschI Dansk

Contact us

Boat Consult AB

Winter storage:
Göran Kollind
+46 (0)708-25 25 25
goran.kollind@boatconsult.se

Insurance damage repair:
Magnus Troiza
+46 (0)705-16 34 00
magnus.troiza@boatconsult.se

Shipbuilding service:
Patrick Linnér
+46 (0)705-16 37 32
patrick.linner@boatconsult.se

Manager Trelleborg:
Peter Axell
+46(0)705-16 34 01
peter.axell@boatconsult.se

Administration:
Kristina Svensson
+46(0)761-25 10 78
kristina.svensson@boatconsult.se

Visiting address
Vågbrytarvägen
216 12 Limhamn

Postal address
Box 50216
202 12 Malmö

Phone: +46 (0)40 16 34 00
Email: info@boatconsult.se

Customer log in

Kvalité/Miljö

Vår kvalitetspolicy bygger på ISO 9001:2015. All dokumentation och målsättning för varje uppdrag skall präglas av högsta möjliga kvalitetskrav. Kontinuerlig utbildning av vår personal tillsammans med modern teknisk utrustning och stor fordonskapacitet är ett kvalificerat led i våra kvalitetskrav.

Vi är medlemmar i bransch- och arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv, Svenska Mobilkranföreningen och i Maskinentreprenörerna.
Kontraktsbestämmelser för kranarbete-AHK 18

Inom hela vårt företag arbetar vi miljömedvetet. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015. Vår miljöpolicy bygger på ett långsiktigt internt och externt miljöarbete. Vi är certifierade för systematiskt arbetsmiljöarbete enligt ISO 45001:2018.

All vår verksamhet dokumenteras enligt DNVs föreskrifter och krav.

Vi hanterar alla typer av material och vätskor på det sätt som är föreskrivet. Material som skall till miljögodkända återvinningsanläggningar transporterar vi med optimal säkerhet.