På SvenskaIn EnglishAuf DeutschI Dansk

Contact us

Boat Consult AB

Winter storage:
Göran Kollind
+46 (0)708-25 25 25
goran.kollind@boatconsult.se

Insurance damage repair:
Magnus Troiza
+46 (0)705-16 34 00
magnus.troiza@boatconsult.se

Shipbuilding service:
Patrick Linnér
+46 (0)705-16 37 32
patrick.linner@boatconsult.se

Manager Trelleborg:
Peter Axell
+46(0)705-16 34 01
peter.axell@boatconsult.se

Administration:
Kristina Svensson
+46(0)761-25 10 78
kristina.svensson@boatconsult.se

Visiting address
Vågbrytarvägen
216 12 Limhamn

Postal address
Box 50216
202 12 Malmö

Phone: +46 (0)40 16 34 00
Email: info@boatconsult.se

Customer log in

Vi säljer, installerar och servar all marin teknik som t.ex. Navigationsutrustning, Instrument, Autopilot, Värmare, Bogpropeller, Kyla/Kylaggregat, Laddare.
Vi hjälper dig gärna med att finna de lösningar du är intresserad av.
Behöver du ny vagga hjälper vi dig att hitta den bästa för din båt.

Gå in på vår sida med länkar så kommer du snabbt fram till företagen vi samarbetar med.

Electronics