På SvenskaIn EnglishAuf DeutschI Dansk

Kontakta oss

Boat Consult AB

Varvschef, Vinterförvaring:
Göran Kollind
+46 (0)708-25 25 25
goran.kollind@boatconsult.se

Biträdande varvschef
Varvsservice och Försäkringsskador:
Patrick Linnér
+46 (0) 705-16 37 32
patrick.linner@boatconsult.se

Platschef Trelleborg:
Peter Axell
+46 (0) 705-16 34 01
peter.axell@boatconsult.se

Administration:
Kristina Svensson
+46 (0)761-25 10 78
kristina.svensson@boatconsult.se

Besöksadress
Vågbrytarvägen
216 12 Limhamn

Postadress
Box 50216
202 12 Malmö

Tel: +46 (0)40 16 34 00
epost: info@boatconsult.se

Kundinloggning

Vinterförvaring Skåne

Vi har flera olika alternativ om du väljer att vinterförvara båten hos oss.

Inomhus i varmhall med inbrottslarm, brandlarm och kameraövervakning, allt kopplat till vaktbolag. På hösten lämnar du som Nyckelkund båten och får tillbaka den sjösatt till våren, på avtalad tid.

Låt oss hämta din båt för förvaring eller lämna den själv

Vi har nautisk kompetens och hämtar till sjöss.
På land hämtar vi med kranbil och specialsläp.
I inomhusförvaring ingår upptag/sjösättning, in/uttag hall, grovtvätt, kontroll FV/septitank, batteri, konservering motor.

Under vintern utför vi de arbeten du beställt: trärenovering, teakdäck, polering och vaxning, bogpropellermontage, böldpest/epoxibehandling, plastarbeten, motorarbeten, konservering, montering av marin teknik. Vår motoravdelning utför service på Yanmar, Caterpillar, MAN och Volvo Penta.

Auktoriserade av försäkringsbolagen

Vi utför alla reparationer efter grundstötning, kollision,glasfiberskador, riggskador, pulpits, mantågsstöttor, skadegörelse m.m.

Bli Nyckelkund

Vi sköter allt från upptagning till sjösättning.
Enklare kan det inte bli!

Ring Göran Kollind + 46 (0) 708 25 25 25
goran.kollind@boatconsult.se