På SvenskaIn EnglishAuf DeutschI Dansk

Kontakta oss

Boat Consult AB

Varvschef, Vinterförvaring:
Göran Kollind
+46 (0)708-25 25 25
goran.kollind@boatconsult.se

Biträdande varvschef
Varvsservice och Försäkringsskador:
Patrick Linnér
+46 (0) 705-16 37 32
patrick.linner@boatconsult.se

Platschef Trelleborg:
Peter Axell
+46 (0) 705-16 34 01
peter.axell@boatconsult.se

Administration:
Kristina Svensson
+46 (0)761-25 10 78
kristina.svensson@boatconsult.se

Besöksadress
Vågbrytarvägen
216 12 Limhamn

Postadress
Box 50216
202 12 Malmö

Tel: +46 (0)40 16 34 00
epost: info@boatconsult.se

Kundinloggning

Kvalité/Miljö

Vår kvalitetspolicy bygger på ISO 9001:2015. All dokumentation och målsättning för varje uppdrag skall präglas av högsta möjliga kvalitetskrav. Kontinuerlig utbildning av vår personal tillsammans med modern teknisk utrustning och stor fordonskapacitet är ett kvalificerat led i våra kvalitetskrav.

Vi är medlemmar i branschorganisationen Sweboat.

Inom hela vårt företag arbetar vi miljömedvetet. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015. Vår miljöpolicy bygger på ett långsiktigt internt och externt miljöarbete. Vi är certifierade för systematiskt arbetsmiljöarbete enligt ISO 45001:2018.

All vår verksamhet dokumenteras enligt DNVs föreskrifter och krav.

Vi hanterar alla typer av material och vätskor på det sätt som är föreskrivet. Material som skall till miljögodkända återvinningsanläggningar transporterar vi med optimal säkerhet.